Kim jest Wyspiański Stanisław twórczość. Kto to jest reformator teatru. Znakomity twórca.

Kim był Wyspiański Stanław co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Wyspiański Stanisław

Kim był Wyspiański Stanisław: 1869-1907 Dramatopisarz, pisarz, rysownik, projektant, reformator teatru. Znakomity twórca młodopolski. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów Jan Matejko zaangażował go do pracy przy tworzeniu polichromii kościoła Mariackiego w Krakowie. Współpracował z Teatrem Miejskim, na którego deskach wystawił Warszawiankę (1898). Był ilustratorem krakowskiego „Życia”. Został wykładowcą w ASP, współtworzył projekt zabudowy wawelskiego wzgórza. Jest autorem koncepcji teatru monumentalnego (ogromnego), mającego stanowić syntezę sztuki nawiązywać do tradycji romantycznej. W 1901 zostało wystawione Wesele, którego inspiracją był ślub chłopki Jadwigi Mikołajczykówny z młodopolskim pisarzem Lucjanem Rydlem. W dramacie autor ukazał społeczeństwo polskie jako niezdolne do czynu powstańczego. Utwór, z racji na płaszczyznę fantastyczną, która decyduje o jego wymowie, określony został jako dramat symboliczny. W dorobku pisarza są również inne dramaty, na przykład Wyzwolenie (1903), Noc listopadowa (1904) – nawiązywał w nich do wydarzeń historycznych i podejmował problematykę narodowowyzwoleńczą

Autor i pisarz Wyspiański Stanisław co zrobił w Biografia pisarzy W .