Kim jest Wojaczek Rafał twórczość. Kto to jest Studiował polonistykę, ale studiów nie ukończył.

Kim był Wojaczek Rafał co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Wojaczek Rafał

Kim był Wojaczek Rafał: 1945-1971 Pisarz współczesny. Buntownik, skandalista. Studiował polonistykę, ale studiów nie ukończył. Debiutował w 1965 w miesięczniku „literatura”. Jest autorem czterech zbiorów wierszy. Dwa z nich – Sezon (1969), Inna bajka (1970) – ukazały się za jego życia, dwa następne – Którego nie było (1972) i Nie skończona krucjata (1972) – po zgonu. Zachowywał się kontrowersyjnie. Był pobudliwy i rozemocjonowany. Leczył się w szpitalu psychiatrycznym. Trafił do więzienia za zakłócanie spokoju publicznego. Czuł się osaczony fizjologią i biologią, nieprzystosowany do życia w społeczeństwie. Pisał o zgonu, poczuciu zagrożenia, wyobcowaniu. Tworzył wiersze, które emanowały bezpośredniością obrazu, wulgarnością, brzydotą. Wyrażał w nich erotyczną fascynację kobiecością, bunt przeciwko obłudzie, swoje lęki i niepokoje. Posługiwał się słownictwem z zakresu fizjologii i erotyki, lecz jego wiersze nacechowane są również liryzmem. Zmarł śmiercią samobójczą. Uprawiał również prozę i pisał dziennik. Jego twórczość zaliczana jest do nurtu katastroficznego, a on sam zdobył miano poety przeklętego

Autor i pisarz Wojaczek Rafał co zrobił w Biografia pisarzy W .