Kim jest Wilde Oscar twórczość. Kto to jest Zwolennik nowatorskiej koncepcji sztuki i życia.

Kim był Wilde Oscar co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Wilde Oscar

Kim był Wilde Oscar: 1856-1900 Angielski pisarz, prozaik, autor dramatów. Zwolennik nowatorskiej koncepcji sztuki i życia, których wartość oceniana jest wg kategorii estetycznych. Był bardzo zdolny, studiował w Oxfordzie. Debiutował tomem Poezje (1881). W Paryżu zawarł znajomość z przedstawicielami cyganerii artystycznej. Wiódł życie dandysa, a po wyjeździe do Londynu nadal kreował swój wizerunek. Sławę zapewniła mu powieść Portret Doriana Graya (1891), gdzie wyraził swój pogląd na sztukę i która stanowi duchową autobiografię artysty. Koncepcja sztuki sformułowana poprzez Wilde`a głosiła pełną swobodę działań twórcy nieograniczonego żadnymi regułami czy nakazami. Sztuka miała być pozbawiona wszelkiej celowości, nie powinna naśladować rzeczywistości, a jej wartość miała bazować na tym, aby była tylko sobą. Wilde uchodził za skandalistę, co zaprowadziło go nawet do więzienia. Po wyjściu na wolność napisał Balladę o więzieniu w Reading (1898). Jest również autorem poematu autobiograficznego De profundis (1905). Inteligentny styl, pomysłowość i finezyjność sprawiły, iż zdobył miano „lorda Paradoksa”

Autor i pisarz Wilde Oscar co zrobił w Biografia pisarzy W .