Kim jest Tyrmand Leopold twórczość. Kto to jest dziennikarz, krytyk muzyczny, miłośnik jazzu.

Kim był Tyrmand Leopold co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Tyrmand Leopold

Kim był Tyrmand Leopold: 1920-1985 właściwie: Jan Andrzej Stanisław Kowalski Prozaik, dziennikarz, krytyk muzyczny, miłośnik jazzu. Studiował na politechnice w Paryżu. W okresie II wojny światowej był na przymusowych robotach w Niemczech, potem na skutek ucieczki trafił do obozu koncentracyjnego. Po wojnie przybył do Polski, gdzie pracował jako redaktor w „Przekroju”, współpracował również z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1965 przebywał na emigracji. Współpracował z paryską „Kulturą”. Wykładał na Uniwersytecie Columbia. Debiutował na łamach „Przekroju” opowiadaniem Niedziela w Stavanger (1946). Jego pierwszy zestaw opowiadań to Hotel Ansgar (1947). Znany jest w pierwszej kolejności jako autor powieści Niedobry (1955), przedstawiającej warszawski margines socjalny lat 50., i Dziennika 1954 (1980), gdzie ukazał życie literackie stolicy w czasach komunizmu. Inne jego powieści to na przykład Życie towarzyskie i uczuciowe (1967), Siedem dalekich rejsów (1975). Jest również autorem szkiców, między innymi Cywilizacji komunizmu (1972), Tu w Ameryce, a więc dobre porady dla Polaków (1975). W swojej twórczości poruszał zagadnienia powiązane z sytuacją polityczną i socjalną państwie, rozwijał wątki obyczajowe i sensacyjno-kryminalne, ukazywał rzeczywistość komunistyczną

Autor i pisarz Tyrmand Leopold co zrobił w Biografia pisarzy T .