Kim jest Tuwim Julian twórczość. Kto to jest Jeden ze współzałożycieli ugrupowania Skamander i.

Kim był Tuwim Julian co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Tuwim Julian

Kim był Tuwim Julian: 1894-1953 Pisarz, autor tekstów satyrycznych, tłumacz. Jeden ze współzałożycieli ugrupowania Skamander i kabaretu Pod Picadorem. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z różnymi czasopismami, między innymi z „Pro Arte et Studio”, „Wiadomościami Literackimi”, „Cyrulikiem Warszawskim” i kabaretami, na przykład z Qui Pro Quo. Lata II wojny światowej spędził na emigracji, utrzymując kontakt z pismami emigracyjnymi.Po wojnie kierował łódzkim Teatrem Nowym. Debiutował wierszem Prośba (1913). Zbiory literaturze, które powstały w momencie międzywojennym, na przykład Czyhanie na Boga (1918), Sokrates tańczący (1920), Rzecz Czarnoleska (1929), dotyczyły spraw codziennych i typowych sytuacji w życiu człowieka. Pisarz wyrażał w nich zachwyt życiem, aktywnością. Potem poruszał również tematykę społeczno-polityczną. W trakcie wojny napisał poemat Kwiaty polskie (1949). W jego wierszach w okolicy liryzmu i nastrojowości występują humor, żart, ironia. Tuwim jest również autorem tekstów kabaretowych i satyrycznych, na przykład zestaw Jarmark rymów (1934), i utworów dla dzieci, na przykład Lokomotywa, Ptasie radio, Zosia Samosia. Tłumaczył także literaturę angielską, rosyjską, francuską

Autor i pisarz Tuwim Julian co zrobił w Biografia pisarzy T .