Kim jest Steinbeck John twórczość. Kto to jest studia dziennikarskie, lecz nie zyskał dyplomu. Imał.

Kim był Steinbeck John co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Steinbeck John

Kim był Steinbeck John: 1902-1968 Poeta amerykański pochodzenia niemieckiego.zaczął studia dziennikarskie, lecz nie zyskał dyplomu. Imał się wielu zajęć, był między innymi robotnikiem rolnym, aptekarzem, marynarzem, publicystą. W trakcie II wojny światowej i potem, w trakcie wojny w Wietnamie, pracował jako korespondent wojenny. Popularność przyniosła mu powieść Tortilla Flat (1935), opowiadająca o biednych mieszkańcach małego kalifornijskiego miasteczka. W swoich powieściach przedstawiał różne środowiska: farmerów, robotników poszukujących pracy, najemnych pracowników sezonowych, biedaków, włóczęgów. Ukazywał swoich bohaterów jako osoby żyjące w zgodzie z naturą, podporządkowane prawom przyrody, uległe wobec żywiołów. Byli to ludzi wrażliwi,charakteryzujący się filozoficznym stosunkiem do życia, poszukujący swego miejsca na ziemi. Powieści pisarza określano mianem socjalnych z racji na poruszane w nich problemy różnych grup socjalnych, wnikliwe obserwacje środowisk. Jego znane utwory to na przykład Myszy i ludzie (1937), Grona gniewu (1939) i najsłynniejsza Na wschód od Edenu (1952), gdzie ukazał losy kalifornijskiego rodu oparte na biblijnym motywie bratobójstwa. Jest laureatem literackiej Nagrody Nobla (1962)

Autor i pisarz Steinbeck John co zrobił w Biografia pisarzy S .