Kim jest Sofokles twórczość. Kto to jest Ajschylosa i Eurypidesa – tragediopisarz grecki.Pochodził.

Kim był Sofokles co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Sofokles

Kim był Sofokles: 496-406 przed naszą erą Najwybitniejszy – w okolicy Ajschylosa i Eurypidesa – tragediopisarz grecki.Pochodził z zamożnej rodziny. Dostał staranne wykształcenie, co wynikało z dążenia do osiągnięcia ideału kalokagatii,a więc połączenia zalet moralnych i duchowych z fizycznymi. Zdolność gry na cytrze, głos i uroda zapewniły mu rolę przewodnika chóru,który odśpiewywał hymn na cześć Apollina w podziękowaniu za zwycięstwo odniesione nad Persami pod Salaminą. Występował również jako aktor. Był postacią znaną w Atenach, angażował się w życie polityczne państwa. Przyjaźnił się ze znanymi politykami, myślicielami i twórcami. Brał udział w wojennych wyprawach, między innymi w wojnie peloponeskiej. Napisał około 120 utworów, z których w całości zachowało się tylko siedem, między innymi Antygona, Władca Edyp, Elektra. Był reformatorem teatru. Wprowadził do sztuk trzeciego aktora, co wywołało rozwinięcie akcji, ograniczył rolę chóru na korzyść monologu bohaterów, zastosował dekoracje sceniczne, wprowadził nagłe zmiany nastroju. Jego tragedie poruszają problem wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami. Bohaterzy bronią własnych przekonań, kierują się uczuciami, są jednak bezsilni wobec wyroków losu i skazani na nieuchronną porażkę

Autor i pisarz Sofokles co zrobił w Biografia pisarzy S .