Kim jest Singer Isaac Bashevis twórczość. Kto to jest Współczesny poeta żydowski, tworzący w języku.

Kim był Singer aac Bashev co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Singer Isaac Bashevis

Kim był Singer Isaac Bashevis: 1904-1991 pseudonimy: Icchok Warszawski, D. Segał Współczesny poeta żydowski, tworzący w języku jidysz. Młodość spędził w Warszawie, w nawiązaniu kontakty z żydowskim środowiskiem literackim. Debiutował opowiadaniem Starość (1927), opublikowanym w warszawskim czasopiśmie żydowskim „Literarische Bletter”. W tym czasie zajmował się przekładami z niem., tłumaczył na jidysz powieści kryminalne, utwory Remarque`a i Manna. W 1935 udał się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Tam pisał nowele i opowiadania, teksty krytycznoliterackie, artykuły publicystyczne.Pierwszą opublikowaną powieścią był Szatan w Goraju (1935). Jest autorem wielu opowiadań, które, wyjaśnione na angielski,przyniosły mu światową sławę. To są na przykład zbiory Urząd mojego ojca (1955), Namiętności (1970-75), zgon Matuzalema (1988). Znane są również jego powieści, na przykład Rodzina Muszkatów (1945), Sztukmistrz z Lublina (1960), Wrogowie (1972). W swoich utworach poruszał problematykę żydowską. Przywoływał klimat małych przedwojennych polskich miasteczek zamieszkiwanych poprzez ludność żydowską, ukazywał sytuację Żydów próbujących odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Został zaznaczony różnymi nagrodami, a w 1978 literacką Nagrodą Nobla

Autor i pisarz Singer Isaac Bashevis co zrobił w Biografia pisarzy S .