Kim jest Sęp-Szarzyński Mikołaj twórczość. Kto to jest lat. Wykształcenie zdobywał na początku we.

Kim był Sęp-Szarzyński co to jest

Czy przydatne?

Biografia Sęp-Szarzyński Mikołaj

Kim był Sęp-Szarzyński Mikołaj: 1550-1581 Pisarz przełomu renesansu i baroku. Żył raptem31 lat. Wykształcenie zdobywał na początku we Lwowie, potem na uniwersytecie w Wittenberdze i Lipsku. Początkowo był związany ze środowiskiem protestanckim, później przeszedł na katolicyzm. Był pisarzem religijnym. Życie ludzkie postrzegał jako nieustającą wewnętrzną walkę pomiędzy dobrem a złem, a ideał życia widział w połączeniu ascetyzmu z heroizmem. Przewarzająca część jego utworów nie zachowała się. Niewielka ich część, zgromadzona w tomie Rytmy, abo Wiersze polskie (1601), została wydana poprzez brata poety. Do w najwyższym stopniu znanych wierszy należą między innymi O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem czy O nietrwałej miłości rzeczy świata tego. Świat został w nich ukazany jako miejsce grzechu,gdzie panuje chaos. Bóg jawi się jako byt doskonały, który swą opieką może otoczyć człowieka – istotę grzeszną i słabą. Poszukiwanie spokoju, ukojenia, walka ze złem to, wg poety, cel ludzkiego życia. Jego literatura jest bogata w środki artystyczne. Występują w niej liczne paradoksy, elipsy, oksymorony, antytezy. Oddają one swoisty sposób poetyckiego obrazowania, opierający na łączeniu przedmiotów stylu barokowego z wzorcami renesansowymi

Autor i pisarz Sęp-Szarzyński Mikołaj co zrobił w Biografia pisarzy S .