Kim jest Rej Mikołaj twórczość. Kto to jest jeden z wybitniejszych przedstawicieli polskiego.

Kim był Rej Mikołaj co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Rej Mikołaj

Kim był Rej Mikołaj: 1505-1569 pseud.: Ambroży Korczbok Rożek Pisarz, prozaik, jeden z wybitniejszych przedstawicieli polskiego renesansu. Pierwszy rozpoczął pisać w j. polskim. Pochodził z rodz. szlacheckiej. Do Akademii Krakowskiej uczęszczał rok, później zdobywał wiedzę poprzez samokształcenie. Brał czynny udział w życiu publicznym (poseł na Sejm, zwolennik ograniczenia władzy magnaterii).W latach 50. przeszedł na kalwinizm, publicznie bronił innowierców i zakładał zbory w swoich włościach. Napisał Krótką rozprawę pomiędzy trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem (1543), gdzie z satyrycznym zacięciem krytykował wszystkie stany. Autor między innymi Żywota Józefa (1545), Kupca (1549), Psałterza Dawidowego (1546)– parafrazy biblijnej Księgi Psalmów, Źwierzyńca (1562), Wizerunku własnego żywota człowieka poczciwego (1558), Zwierciadła (1558), a w nim Żywota człowieka poczciwego (trafnej i nie pozbawionej humoru obserwacji ziemiańskiego życia). Rej to artysta o imponującym dorobku – wykorzystywał sporo gatunków literackich, na przykład dialogi, epigramaty, facecje, nie wszystkie z nich unowocześniał, na przykład moralitet, misterium. Stworzył mit polskiej arkadii ziemiańskiej

Autor i pisarz Rej Mikołaj co zrobił w Biografia pisarzy R .