Kim jest Potocki Wacław twórczość. Kto to jest literaturze barokowej. Pochodził z rodz., gdzie.

Kim był Potocki Wacław co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Potocki Wacław

Kim był Potocki Wacław: 1621-1696 Przedstawiciel nurtu ziemiańskiego w polskiej literaturze barokowej. Pochodził z rodz., gdzie podtrzymywano tradycje patriotyczne. Był zaangażowany w działalność publiczną. Uczestniczył w sejmikach, reprezentując ziemiaństwo, występował przeciwko anarchii szlacheckiej, był zwolennikiem tolerancji religijnej. Walczył przeciw Szwedom. Prawie całe życie spędził gospodarząc w swoim majątku. Bardzo wiele pisał, uznając twórczość za formę służby socjalnej. Jego utwory zostały zgromadzone w dwa tomy: Ogród fraszek i Moralia. Były to fraszki i wiersze, które dotyczyły zagadnień politycznych, religijnych, socjalnych, obyczajowych. Gdyż miał na względzie dobro ojczyzny, poruszał tematy i zagadnienia, które w renesansie podejmowali Piotr Skarga czy Andrzej Frycz Modrzewski. Był pisarzem moralistą, krytycznie ustosunkowanym do klasy socjalnej, którą sam reprezentował. Jego utwory stanowiły swoisty komentarz do obecnych wówczas zjawisk i wydarzeń życia społecznego. Jest również autorem eposu Transakcja wojny chocimskiej. Opracował także Poczet herbów, który stanowi skarbnicę wiedzy z zakresu heraldyki

Autor i pisarz Potocki Wacław co zrobił w Biografia pisarzy P .