Kim jest Naborowski Daniel twórczość. Kto to jest niezamożnej rodziny, ale zyskał wszechstronne.

Kim był Naborowski Daniel co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Naborowski Daniel

Kim był Naborowski Daniel: 1573-1640 Pisarz, doktor, dyplomata. Pochodził z niezamożnej rodziny, ale zyskał wszechstronne wykształcenie. Studiował na kilku uniwersytetach: w Wittenberdze, Bazylei, Orleanie, Strasburgu i Padwie. Miał rozległe zainteresowania: medyczne, prawnicze, a wiedzę z fizyki i astronomii zdobywał u samego Galileusza. Był kalwinem. Jako osoba blisko związana z rodem Radziwiłłów pełnił na ich dworze sporo funkcji: pracował jako doktor, nadworny pisarz i nauczyciel, a również zajmował się działalnością dyplomatyczną.Wiersze pisał okazjonalnie – przeważnie były to panegiryki, a więc utwory pochwalne. Za jego życia nie były one publikowane.W jego twórczości odznacza się nurt dworski, który reprezentują utwory o tematyce miłosnej i życiu dworskim (na przykład Do Anny) i wiersze o charakterze filozoficznym, metafizycznym, dotyczące sensu życia, przemijania, trwałości wartości (na przykład Marność, Krótkość żywota). Pisarz posługiwał się paradoksem, antytezą, grą słów, konceptem. Tłumaczył Sonety Petrarki. Jako pierwszy w poezji polskiej zastosował formę listu poetyckiego

Autor i pisarz Naborowski Daniel co zrobił w Biografia pisarzy N .