Kim jest Krasiński Zygmunt twórczość. Kto to jest okolicy Mickiewicza i Słowackiego – do trójcy.

Kim był Krasiński Zygmunt co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Krasiński Zygmunt

Kim był Krasiński Zygmunt: 1812-1859 Pisarz i dramatopisarz romantyzmu, zaliczany – w okolicy Mickiewicza i Słowackiego – do trójcy wieszczów. Był synem blisko związanego z Napoleonem arystokraty, który po klęsce cesarza przyjął służalczą postawę wobec caratu. Matka Zygmunta zmarła, gdy chłopiec miał10 lat, a tata wywierał na syna wielki wpływ. Odpowiednio z jego wolą Zygmunt studiował prawo i administrację, lecz przerwał naukę,gdy tata zabronił mu udziału w patriotycznej manifestacji, poprzez co popadł w konflikt z kolegami. Wyjechał za granicę, gdzie się kształcił i poznał Mickiewicza, Norwida, Słowackiego. Tata zabronił mu walczyć w stworzeniu listopadowym, a on mu uległ, a później głęboko to przeżywał. Nie spełnił oczekiwań ojca, który chciał dla niego kariery w kraju cara. Gdy zaczęły się kłopoty ze zdrowiem (między innymi dolegliwość oczu), podróżował po europejskich uzdrowiskach. Pisarz, pozostający pod wpływem mesjanizmu, w wydanej bezimiennie w Paryżu Nie-Boskiej komedii (1835) dowodził, iż ratunkiem dla Polski nie są ani konserwatywni arystokraci, ani destrukcyjni rewolucjoniści. Do jego głownych dzieł należy także Irydion (1836), którego akcja rozgrywa się u schyłku Imperium Rzymskiego, i Psalmy przyszłości (1845-48), które spowodowały polemikę Juliusza Słowackiego

Autor i pisarz Krasiński Zygmunt co zrobił w Biografia pisarzy K .