Kim jest Konarski Stanisław twórczość. Kto to jest i dramaturg epoki oświecenia.Był zakonnikiem.

Kim był Konarski Stanław co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Konarski Stanisław

Kim był Konarski Stanisław: 1700-1773 zgodne imię: Hieronim Poeta, dziennikarz, pisarz i dramaturg epoki oświecenia.Był zakonnikiem, pijarem. Od 1725 studiował w słynnym Collegium Nazarenum w Rzymie, gdzie w latach 1727-29 wykładał retorykę. Pogłębiał wiedzę w Europie Zachodniej (Francja, Niemcy, Austria), gdzie miał okazję porównać europejskie nowoczesne szkolnictwo z zacofanym polskim. Po powrocie do państwie związał się ze zwolennikami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, był uczestnikiem słynnych obiadów czwartkowych. W 1740 otworzył Collegium Nobilium – postępową szkołę mającą kształcić elitę, której zadaniem było uzdrowić Rzeczypospolitą. Konarski wprowadził nowoczesne sposoby nauczania, nowe elementy, ograniczył łacinę na rzecz rodzimej polszczyzny.W szkole działał teatr zgodny z założeniami francuskiego klasycyzmu– wystawiano w nim Woltera i Racine’a. Napisał poemat Tragedia Epaminondy (1756), podręczniki do retoryki O poprawie wad wymowy (1741) i O sztuce dobrego myślenia (1767). Najsłynniejszym dziełem Konarskiego był traktat O skutecznym rad sposobie (1760-63), gdzie krytykował obowiązującą w trakcie obrad Sejmu zasadę liberum veto

Autor i pisarz Konarski Stanisław co zrobił w Biografia pisarzy K .