Kim jest Kochanowski Jan twórczość. Kto to jest tragik, prozaik. Urodzony w średnio zamożnej.

Kim był Kochanowski Jan co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Kochanowski Jan

Kim był Kochanowski Jan: 1530-1584 Najwybitniejszy pisarz polskiego renesansu, tragik, prozaik. Urodzony w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej, odebrał staranne wykształcenie w Akademii Krakowskiej i bardzo prestiżowym uniwersytecie w Padwie. Kochanowski dużo podróżował po Włoszech (Neapol, Padwa), Niemczech i Francji. Po powrocie do państwie pisarz związał się z możnymi rodami (między innymi Tarnowskich i Firlejów), zaczął moment służby dworskiej trwający ok. 15 lat. W 1570 osiadł w Czarnolesie, gdzie żył jak ziemianin. Jego szczęście rodzinne zaburzyła przedwczesna zgon ukochanej i utalentowanej córeczki Urszuli, a później drugiej córki – Hanny. W momencie studiów naśladował wzorce łacińskie. Już w latach 50. rozpoczął pisać w języku ojczystym – Pieśń o potopie (1557) i hymn Czego chcesz od nas, Panie. Pozostawił po sobie sporo wspaniałych dzieł, między innymi poemat heroikomiczny Satyr, lub Dziki mąż (1564), pierwszy w polskiej poezji dramat polityczny Odprawa posłów greckich (1578), Pieśni (między innymi Pieśń świętojańską o Sobótce), Psałterz Dawidów (1579), fraszki i przeznaczone zmarłej córce Urszuli Treny (1580). Wniósł do literatury polskiej nowoczesny język i bogactwo wersyfikacyjne, stylistyczne (między innymi jako pierwszy użył białego wiersza) i gatunkowe (na przykład wprowadził fraszkę)

Autor i pisarz Kochanowski Jan co zrobił w Biografia pisarzy K .