Kim jest Kafka Franz twórczość. Kto to jest tworzący po niemiecku. Jego tata prowadził sklep.

Kim był Kafka Franz co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Kafka Franz

Kim był Kafka Franz: 1883-1924 Austriacki poeta pochodzenia żydowskiego, tworzący po niemiecku. Jego tata prowadził sklep galanteryjny i marzył, aby jedyny syn przejął po nim biznes. Niestety, Franz od dziecka interesował się poezją i nie miał smykałki do handlu. Złe relacje z ojcem, nękająca go gruźlica i kompleks żydowskiego pochodzenia odcisnęły piętno na psychice pisarza. Kafka miał skłonności depresyjne. Studiował prawo na Niemieckim Uniwersytecie w Pradze, lecz uczęszczał także na wykłady z historii kultury i germanistyki. Robota urzędnika ubezpieczeniowego, którą podjął, frustrowała go. W 1922 musiał z niej zrezygnować z racji na postępującą gruźlicę. Rok potem przeniósł się do Berlina, a gdy miał 41 lat, pokonała go dolegliwość. Majątek Franza Kafki, w większości wydany pośmiertnie, ocalał tylko dlatego, iż jego przyjaciel Max Brod nie spełnił życzenia pisarza, który chciał, aby jego dzieła spalono. Kafka, zaliczany poprzez nie wszystkich do nurtu ekspresjonistycznego, widział człowieka jako wyalienowaną jednostkę we wrogim świecie, rządzącym się niezrozumiałymi mechanizmami. Jego utwory, pełne parabolicznych i surrealistycznych obrazów, to między innymi: Mechanizm (1925), Zamek (1926), Ameryka (1927), Dzienniki 1910-1923 (1954), Listy do Mileny (1952), Listy do Felicji (1967)

Autor i pisarz Kafka Franz co zrobił w Biografia pisarzy K .