Kim jest Horacy twórczość. Kto to jest wyzwoleńca.dostał staranne i wszechstronne wykształcenie–.

Kim był Horacy co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Horacy

Kim był Horacy: 65-8 przed naszą erą Rzymski pisarz liryczny. Był synem wyzwoleńca.dostał staranne i wszechstronne wykształcenie– studiował w Grecji i Rzymie, między innymi filozofię. Był zwolennikiem republiki. Po zamachu na Juliusza Cezara służył w armii dowodzonej poprzez Brutusa. Po klęsce, którą poniosła ona w bitwie pod Filippi (42 przed naszą erą), kilka lat nie mógł wrócić do Rzymu. Okazało się, iż jego dorobek został skonfiskowany, więc pracował u kwestarza. Potem zdobył pomoc Mecenasa, hojnego protektora twórców, który ofiarował mu posiadłość. Horacy zbliżył się do dworu Oktawiana Augusta, którego politykę wychwalał w nie wszystkich utworach. Pisarz debiutował późno, mając 30 lat. Jego główne dzieła to: Epody (41-30 przed naszą erą) – krótkie utwory o treści politycznej, Satyry (40-30 przed naszą erą) – ośmieszające wady i słabości ludzkie, i Pieśni (zwane także odami) – utwory o bardzo bogatej tematyce. Specjalne miejsce w twórczości Horacego zajmuje List do Pizonów, znany także jako Sztuka poetycka. Horacy sięgał po różne gatunki (hymny, dytyramby, anakreontyki). Pisał o miłości, sławił piękno przyrody, pochwalał filozofię stoicką i epikurejską

Autor i pisarz Horacy co zrobił w Biografia pisarzy H .