Kim jest Hesse Hermann twórczość. Kto to jest literackiej Nagrody Nobla z 1946. Zaczął studia.

Kim był Hesse Hermann co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Hesse Hermann

Kim był Hesse Hermann: 1877-1962 pseud.: Emil Sinclair Niemiecki poeta, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1946. Zaczął studia teologiczne na uczelni protestanckiej, lecz przerwał je na skutek depresji. Później pracował w księgarni w Tybindze, w dalszym ciągu w Bazylei. Hesse dużo podróżował – w 1911 wybrał się aż do Indii, aby się zdystansować współczesnej rzeczywistości, lecz ta wyprawa pogorszyła jego stan zdrowia. W 1912 zamieszkał z rodziną w Bernie. Po wybuchu I wojny światowej potępił nacjonalizm, za co został nazwany zdrajcą. W 1916 przeżył załamanie nerwowe, wspólnie z żoną trafił do zakładu psychiatrycznego. W okresie wojny udzielał w swoim domu schronienia uciekinierom z hitlerowskich Niemiec (między innymi Thomasowi Mannowi). Po wojnie Hesse odmówił powrotu na stałe do ojczyzny. W 1946 opublikował na łamach „Neue Zeitung” list, gdzie domagał się, aby Niemcy wzięli na siebie odpowiedzialność za zbrodnie hitlerowskie, za co został ostro skrytykowany. Debiutował tomem literaturze Romantyczne pieśni (1899). Do jego głownych utworów należą: Demian (1919), Wilk stepowy (1927), Narcyz i Złotousty (1930), Gra szklanych paciorków (1943). „Biografiami duszy” nazywał Hesse własne utwory prozatorskie, gdzie nie liczyła się intryga, lecz samopoznanie i poszukiwanie własnej tożsamości

Autor i pisarz Hesse Hermann co zrobił w Biografia pisarzy H .