Kim jest Ezop twórczość. Kto to jest klasycznej bajki, której źródłem była ludowa tradycja ustna.

Kim był Ezop co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Ezop

Kim był Ezop: VI w. przed naszą erą Grecki bajkopisarz i artysta klasycznej bajki, której źródłem była ludowa tradycja ustna. Postać Ezopa jest owiana legendą. Pochodził z Frygii w Azji Mniejszej. Jako niewolnik miał trafić na wyspę Samos do domu Jadmona, a w dalszym ciągu znaleźć się w otoczeniu króla Krezusa. Podobno zginął zabity poprzez kapłanów delfickich. Ezop jest artystą klasycznej bajki – jej bohaterami były zwykle zwierzęta, a fabuła była zaczerpnięta z życia codziennego i ludowej tradycji. Bajki kończyły się morałem – dobro musiało zwyciężać zło, a prawda kłamstwo. Ezop wyrażał w nich swój krytyczny relacja wobec niesprawiedliwości, krzywdy, ucisku, przemocy. Po raz pierwszy zestaw bajek tego autora wydał dwa wieki potem Demetrios z Faleronu, a cztery stulecia potem pisarz Babrios nadał im formę wierszy. Na łacinę przełożył je Fedrus. Bajki Ezopa stały się inspiracją dla wielu autorów, takich jak między innymi La Fontaine, Iwan Kryłow, Biernat z Lublina, Mikołaj Rej, Ignacy Krasicki

Autor i pisarz Ezop co zrobił w Biografia pisarzy E .