Kim jest Eliot Thomas Stearns twórczość. Kto to jest dramatopisarz, krytyk i eseista. Laureat.

Kim był Eliot Thomas Stearns co to jest

Czy przydatne?

Biografia Eliot Thomas Stearns

Kim był Eliot Thomas Stearns: 1888-1965 Angielski pisarz amerykańskiego pochodzenia,dramatopisarz, krytyk i eseista. Laureat literackiej Nagrody Nobla z 1948. Thomas Eliot urodził się w rodzinie przemysłowca w Missouri, studiował filozofię na Harvardzie, potem kształcił się na Sorbonie. Przebywając w Oxfordzie, postanowił osiąść w Londynie. Pracował jako bankier, wydawca, redaktor i wykładowca. W 1927 przyjął brytyjskie obywatelstwo. Tworzył pod wpływem Baudelaire’a i symbolistów. Pisał,nie bez ironii i dystansu, o wyalienowaniu człowieka w świecie bez wartości (Prufrock i inne spostrzeżenia, 1917; Wiersze, 1919). Jego najwybitniejsze dzieło, poemat Ziemia jałowa (1922), to pesymistyczna diagnoza współczesnego świata, uznawana za jedno z najwybitniejszych osiągnięć poetyckich XX w. W 1927 przystąpił do Kościoła anglikańskiego, a słowo swoim religijnym przekonaniom dał w następnych dziełach, takich jak: Popielec (1930), Marina (1930), Marsz triumfalny (1931), Wiersze zgromadzone z lat 1909-1935 (1936), Cztery kwartety (1943). Pisał także eseje i dramaty, między innymi dramat poetycki Mord w katedrze (1935) – o zabójstwie prymasa Anglii, Thomasa Becketa, na rozkaz króla Henryka II

Autor i pisarz Eliot Thomas Stearns co zrobił w Biografia pisarzy E .