Kim jest Brecht Bertolt twórczość. Kto to jest teoretyk teatru. W szkole pisał pacyfistyczne.

Kim był Brecht Bertolt co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Brecht Bertolt

Kim był Brecht Bertolt: 1898-1956 Najwybitniejszy niemiecki dramaturg współczesny,teoretyk teatru. W szkole pisał pacyfistyczne wiersze. Studiował medycynę. Od 1924 mieszkał w Berlinie, dwa lata pracował jako reżyser i dramaturg. Zainteresował się marksizmem, który wpłynął na jego twórczość. Pod koniec lat 20. tworzył dydaktyczne przedstawienia i prezentował je robotnikom. Zagorzały przeciwnik narodowego socjalizmu. W 1933, gdy Hitler doszedł do władzy, emigrował i 14 lat spędził za granicą (między innymiw USA). W 1948 powrócił do NRD. W 1949 założył Berliner Ensemble. Uważał, iż sztuka powinna być społecznie zaangażowana. Jego sztuki, tworzone pod wpływem marksizmu, atakowały kapitalistów i gloryfikowały robotników. Brecht wprowadzał w życie założenia teatru epickiego, podkreślającego fikcyjny charakter wydarzeń, poprzez tak zwany skutek obcości i wprowadzenie komentujących akcję songów. Debiutował tomem wierszy w 1927. Jego najsłynniejsze dramaty to: Opera za trzy grosze (1928), Matka Courage i jej dzieci (1941), Dobry człowiek z Seczuanu (1938-1941), Człowiek jak człowiek (1927), Strach i nędza Trzeciej Rzeszy (1938), Kariera Arturo Ui (1941) – tu w tytułowym bohaterze niektórzy widzieli Hitlera

Autor i pisarz Brecht Bertolt co zrobił w Biografia pisarzy B .