Kim jest Barańczak Stanisław twórczość. Kto to jest Dzierżankiewicz, Barbara Stawiczak, Sabina.

Kim był Barańczak Stanław co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Barańczak Stanisław

Kim był Barańczak Stanisław: ur. 1946 pseudonimy: Feliks Trzymałko, Szczęsny Dzierżankiewicz, Barbara Stawiczak, Sabina Trwałczańska Współczesny polski pisarz, czołowy przedstawiciel Nowej Fali, znakomity tłumacz, eseista, historyk literatury. Urodzony w Poznaniu, tam także studiował, a później wykładał filologię polską. Był działaczem opozycji demokratycznej, jednym ze współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników w 1976. Zaangażowanie polityczne przypłacił odsunięciem od pracy na uczelni w latach 1977-80.Współpracował z czasopismami naukowymi, a również z wydawanym w drugim obiegu „Zapisem”. W 1981 został wykładowcą w Harvardzie w stanach zjednoczonych ameryki. Dwa lata potem był jednym z artystów paryskich „Zeszytów Literackich”, gdzie publikował własne teksty. Barańczak, który cenił twórczość Mirona Białoszewskiego, początkowo pisał poezję lingwistyczną, wyrażał sprzeciw wobec panującego ustroju totalitarnego, a w dalszym ciągu zainteresował się tematyką metafizyczną. Wydał między innymi zbiory wierszy: Korekta twarzy (1968), Jednym tchem (1970),Dziennik poranny (1972), Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu(1980), Widokówka z tego świata (1988), Chirurgiczna precyzja(1998). Zajmuje się także tłumaczeniami – przełożył wiersze XVII-wiecznych pisarzy metafizycznych (między innymi J. Donne’a), XIX-wiecznej poetki amerykańskiej E. Dickinson i dramaty Williama Szekspira

Autor i pisarz Barańczak Stanisław co zrobił w Biografia pisarzy B .